Skapa förändring som varar över tid.

Till Kickass-Coach kommer du som av någon anledning är i behov av att förändra din situation. Du kanske vill förbättra relationer, karriären eller ditt ledarskap.

Vad innebär Relations-coaching

Philip Diab

Så fungerar coaching hos Kickass-Coach.

Coaching hos Kickass-Coach sker vid 4–12 tillfällen. Beroende på dina utmaningar och mål med coachingen, kan uppläggen variera. Huvudsaken är att de hjälper dig vidare.

Du kanske vill lösa ett tillfälligt problem, nå ett mer långsiktigt mål, jobba med en beteendeförändring eller skapa mer glädje i din parrelation.

Coachsamtal är också mycket effektiva för dig som hamnat i beroenden av mat, alkohol eller spel och som vill komma vidare. Våra coacher hjälper dig hitta det upplägg som passar just dina behov.

Läs mer

Inledande, kostnadsfritt provsamtal á 20 min

Du tar beslut om fortsatt coaching och upplägg som passar dig

Längre, kartläggande samtal med problemformulering, målbild och arbetssätt

Återkommande samtal med coach, inledningsvis en gång i veckan, därefter varannan alt. Var tredje vecka

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Detta är ett informativt samtal där du får känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachsamtal och hur just den coachen arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål, snarare att få klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I detta samtal får du också mer information om de upplägg som finns och hur mycket de kostar. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.