En person hjälper en annan upp för en klippa. Vi erbjuder program med både gruppen och dess individer i fokus.

Coaching Företag

Behöver ditt team eller dina medarbetare hjälp att se saker från ett nytt perspektiv? Kanske behöver ni hitta nya sätt att göra saker på för att kunna samarbeta bättre och utvecklas i arbetet? Vi erbjuder program för hela arbetsgrupper men också program där gruppens individer står i fokus.

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Ditt första provsamtal är alltid gratis. Då får du möjlighet att känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachingsamtal och hur just din utvalda coach arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål undet det här samtalet, utan snarare att du får klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I samtalet får du också mer information om de upplägg som finns samt prisförslag. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.