Två män ler samtidigt som de tittar på en kvinna. Kanske har de fått ett presentkort på en livscoachning hos Kickass

Coaching för medarbetare

Coaching-programmet är för medarbetare som vill växa i sin roll och som vill nå bättre resultat i sitt arbete. Programmet passar också för den medarbetare som av någon anledning inte fungerar på arbetsplatsen eller som behöver särskilt stöd i en fråga.

Upplägg för coaching och medarbetarstöd

Samarbetssvårigheter, bristande kvalitet i arbetet och tappad motivation är bara några av de utmaningar som vi kan hjälpa er med.

Programmet Coaching för medarbetare kan inledas på tre olika sätt: med ett trepartssamtal med medarbetaren och beställaren (ofta närmaste chef eller HR-representant), ett samtal mellan Kickass-Coach och beställaren, eller direkt med medarbetaren och Kickass-Coach.

Oavsett modell så består medarbetarens första individuella samtal med oss av ett längre, kartläggande samtal som sedan följs upp med nio ytterligare samtal. 

 

 

Oavsett modell består medarbetarens första individuella samtal med Kickass-Coach av ett längre, kartläggande samtal som sedan följs upp med nio ytterligare samtal.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag, så berättar vi mer ingående om coaching och de upplägg vi erbjuder. Det här är ditt första steg mot en förändring – bra!

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Ditt första provsamtal är alltid gratis. Då får du möjlighet att känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachingsamtal och hur just din utvalda coach arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål undet det här samtalet, utan snarare att du får klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I samtalet får du också mer information om de upplägg som finns samt prisförslag. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.