Två män ler samtidigt som de tittar på en kvinna. Kanske har de fått ett presentkort på en livscoachning hos Kickass

Coaching för medarbetare

Coaching-programmet för medarbetaren som vill växa i sin roll och nå bättre resultat i arbetet, och för den som av någon anledning i nuläget inte fungerar på arbetsplatsen och behöver särskilt stöd i en fråga.

Upplägg för coaching och medarbetarstöd

Samarbetssvårigheter, bristande kvalitet i arbetet och tappad motivation är bara några av utmaningarna som våra coacher hjälper dig med.

Programmet Coaching för medarbetare kan inledas på tre olika sätt: med ett trepartssamtal med medarbetaren och beställaren (ofta närmaste chef eller HR-representant), ett samtal mellan Kickass-Coach och beställaren, eller direkt med medarbetaren och Kickass-Coach.

 

Oavsett modell består medarbetarens första individuella samtal med Kickass-Coach av ett längre, kartläggande samtal som sedan följs upp med nio ytterligare samtal.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag, så berättar vi mer ingående om coaching och de upplägg vi erbjuder. Det här är ditt första steg mot en förändring – bra!

Föredrar coachning:

(Coachning online ökar dina möjligheter till snabb och bra matchning, samt lägre pris, 90% av alla väljer detta alternativ)

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Detta är ett informativt samtal där du får känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachsamtal och hur just den coachen arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål, snarare att få klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I detta samtal får du också mer information om de upplägg som finns och hur mycket de kostar. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.