Två män gör en high-five och en kvinna ler. Vi är en samling coacher med den specialistkompetens du behöver och är värd.

Skapa positiva livsstilsförändringar

Att göra livsstilsförändringar handlar ofta om att göra val som är bra i första hand för individen. Oavsett om det handlar om att skära ner på alkoholen, ohälsosamma matvanor eller att kunna sätta gränser innan utbrändhet. Ofta hänger olika negativa vanor ihop och det kan kännas svårt både att förstå vad det beror på och hur de ska brytas.

På en arbetsplats märks det ofta genom dåligt humör, samarbetssvårigheter, sjukskrivningar, undvikande beteende eller tvärtom, att en medarbetare stänger in sig och jobbar för att slippa ta tag i det som gör ont.

Vanligtvis upptäcks inte de verkliga problem i företagshälsovården utan man gör symptom-lindring och det som erbjuds idag vad gäller behandling av t ex beroende och missbruk, där är tröskeln så hög, det är verkligen inte alla som behöver åka iväg en månad och stänga in sig, att ingen förändring påbörjas.

Några grundpaket för din överblick

Hos oss kan du eller dina medarbetare komma och få samma grundläggande hjälp som i mera omfattande program men de individanpassas och framförallt, vi ser till att det funkar i vardagen för både individen och er som organisation.

För att du ska kunna få en överblick över kostnad och tidsåtgång har vi tre grundpaket, och de täcker in 90% av alla de vanliga behoven inom Recovery.

Alla samtalen, oavsett paket, görs med en professionell coach med specialistkompetens inom livsstilsförändringar, recovery och att bli fri från ett beroende.

Oavsett vilken coaching du väljer så jobbar alla våra coacher med 100% sekretess. Vi har ingen rapporteringsplikt till någon, oavsett problematik eller situation, och vi registrerar inga uppgifter hos oss. Du kan vara trygg med att det du väljer att prata om stannar hos den coach du pratat med.

Kontakta oss

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Ditt första provsamtal är alltid gratis. Då får du möjlighet att känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachingsamtal och hur just din utvalda coach arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål under det här samtalet, utan snarare att du får klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I samtalet får du också mer information om de upplägg som finns samt prisförslag. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.