En man lutar mot en vägg och håller sig för pannan. Att leva med ett beroende eller missbruk påverkar livet negativt.

Beroende och missbruk

Kickass-Coach har coacher som är specialiserade på beroende och missbruk av olika slag. Den här coachingen är för dig med problematiken, men också för dig som är familj, nära vän eller kollega till någon som har dessa problem.

Lär dig hantera ditt beroende

Att komma till oss för samtal innebär inte att vi ställer krav på att du ska sluta dricka eller aldrig mer vara på Facebook. Nej, i stället utforskar du tillsammans med oss hur dina vanor eller beteenden påverkar ditt liv negativt, vad du behöver bryta och hur du gör det.

För någon kan det innebära total avhållsamhet, medan det för de allra flesta gäller att lära sig känna igen signaler på när mobil, alkohol, mat eller arbete riskerar att ta för stor plats i din tillvaro.

Det går att hitta sätt att hantera detta på. Första steget är ökad medvetenhet och verktyg. Det får du när du väljer att bli coachad av oss.

Kontakta oss

Kontakta oss idag, så berättar vi mer ingående om coaching och de upplägg vi erbjuder.

Föredrar coachning:

(Coachning online ökar dina möjligheter till snabb och bra matchning, samt lägre pris, 90% av alla väljer detta alternativ)

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Detta är ett informativt samtal där du får känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachsamtal och hur just den coachen arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål, snarare att få klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I detta samtal får du också mer information om de upplägg som finns och hur mycket de kostar. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.