En man lutar mot en vägg och håller sig för pannan. Att leva med ett beroende eller missbruk påverkar livet negativt.

Beroende och missbruk

Den här coachingen är för dig med problematik kring beroende och missbruk men också för dig som är familj, nära vän eller kollega till någon som har dessa problem. Vi har coacher som är specialiserade på beroende och missbruk av olika slag och som kan stötta dig i din väg framåt.

Undrar du om du har ett problem eller är du osäker på hur du ska prata med en närstående om missbruk? Hör av dig och boka ett kostnadsfritt 20 minuters provsamtal med en specialist. Därefter kan du välja att gå vidare och då kostar det vanligaste programmet 4.995 kr och då kommer du att komma långt för att sedan jobba vidare själv på egen hand. Du kan bli fri från ditt beroende – vi visar dig hur.

Lär dig hantera ditt beroende

Alla har vi olika sätt att ta oss dit vi vill, och det är helt okej. En väg att gå kan vara total avhållsamhet medan en annan kan vara att du lär dig känna igen signaler på när mobil, alkohol, mat eller arbete riskerar att ta för stor plats i din tillvaro. Ett första steg för att hantera detta är ökad medvetenhet och rätt verktyg — och det är här vi kommer in i bilden.

Vi kommer aldrig att ställa krav på att du ska sluta dricka eller att du ska sluta vara på Facebook. Istället utforskar vi tillsammans hur dina vanor eller beteenden påverkar ditt liv negativt, vilka mönster du behöver bryta och hur du kan göra det för att nå dit du vill.

Det går att hitta sätt att hantera detta på. Första steget är ökad medvetenhet och verktyg. Det får du när du väljer att bli coachad av oss.

Kontakta oss

Kontakta oss idag, så berättar vi mer ingående om coaching och de upplägg vi erbjuder.

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Ditt första provsamtal är alltid gratis. Då får du möjlighet att känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachingsamtal och hur just din utvalda coach arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål undet det här samtalet, utan snarare att du får klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I samtalet får du också mer information om de upplägg som finns samt prisförslag. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.