Två personer håller hand sittandes i ett möte med en coach. Det är du som gör det stora jobbet, vi hjälper dig längs vägen.

Om Kickass-Coach

Kraften i att ha en person som ställer utmanande frågor, väcker nya tankar, stöttar och ger feedback – den är enorm. Det är du som gör det stora arbetet, men vi hjälper dig längs vägen. Det kan mer än två tusen entreprenörer, elitidrottare, ledare, medarbetare och andra tidigare klienter intyga.

Kickass-coachning ger dig mer.

Philip Diab, som är grundare av Kickass-Coach, har varit med som coach i Lyxfällan sedan 2008. Där coachar Philip de deltagare som behöver förstärkt hjälp att se hela sanningen om sig själva och sin situation till att göra beteendeförändringar.

Det du ser på TV är en del av det som kännetecknar alla coacher på Kickass-Coach. Direkta och utmanande och hela tiden övertygade om att de som coachas själva sitter på svaren.

Oavsett vilken coach du väljer hos Kickass-Coach har alla samma grundutbildning, är certifierade, har minst 5 års erfarenhet av professionell coachning och utmanar dig mer än andra coacher. Du sparar tid, får mer för dina pengar och når snabbare och bättre och bestående resultat.

Philip Diab sitter och pratar till en grupp. Philip, grundare av Kickass-Coach, har varit coach i Lyxfällan sedan 2008.

Philip Diab

Grundare av Kickass-Coach

Så fungerar coaching hos Kickass-Coach.

Inledande, kostnadsfritt provsamtal á 20 min

Du tar beslut om fortsatt coaching och upplägg som passar dig

Längre, kartläggande samtal med problemformulering, målbild och arbetssätt

Återkommande samtal med coach, inledningsvis en gång i veckan, därefter varannan alt. var tredje vecka

Inledande, kostnadsfritt provsamtal á 20 min

Du tar beslut om fortsatt coaching och upplägg som passar dig

Längre, kartläggande samtal med problemformulering, målbild och arbetssätt

Återkommande samtal med coach, inledningsvis en gång i veckan, därefter varannan alt. var tredje vecka

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Detta är ett informativt samtal där du får känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachsamtal och hur just den coachen arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål, snarare att få klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I detta samtal får du också mer information om de upplägg som finns och hur mycket de kostar. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.