En person hjälper en annan upp för en klippa. Vi erbjuder program med både gruppen och dess individer i fokus.

Alla upplägg ger resultat - välj var du vill börja.

Tre olika upplägg, beroende på var den som vill göra förändringar upplever att den befinner sig. Alla med en professionell coach med specialistkompetens inom området och klientens kontext.

Recovery-Coaching Basic
Här jobbar ni under 6-9 veckor med de livsstilsförändringar som framkommit efter kartläggning eller så startar ni här, det ingår 6 individuella samtal och ett uppföljningssamtal med arbetsgivare eller liknande.

Detta kostar 11.950 kr exkl moms, priset i shoppen är inklusive moms.

Oavsett vilken coaching ni väljer så jobbar alla våra coacher med 100% sekretess. Vi har ingen rapporteringsplikt till någon, oavsett problematik eller situation, och vi registrerar inga uppgifter hos oss. Du kan vara trygg med att det du väljer att prata om stannar hos den coach du pratat med.

Boka kostnadsfritt provsamtal.

Ditt första provsamtal är alltid gratis. Då får du möjlighet att känna på vilken typ av frågor som ställs i ett coachingsamtal och hur just din utvalda coach arbetar. Du kan inte förvänta dig att du ska lösa ett problem eller nå ett mål under det här samtalet, utan snarare att du får klarhet i vad det är du vill ha hjälp med. I samtalet får du också mer information om de upplägg som finns samt prisförslag. Provsamtalet medför inga som helst krav på köp av våra tjänster.