Tänk att folk aldrig kan..

Ja, vad skulle du själva säga som slut på den meningen? Att folk aldrig kan…

Är det “ta mer ansvar”, “plocka undan efter sig” eller “leverera i tid”, eller… oavsett vad det är så har jag en tanke om det. 

Det du tycker andra borde göra mer av – tänk om det är du som skulle ha nytta av att göra mindre av det? 

Att vara i sammanhang, oavsett om det är en kärleksrelation, en arbetsgrupp eller ett grupparbete på en utbildning, så kan våra värderingar spela oss ett spratt. Och vi börjar agera på ett sätt som varken gynnar oss eller andra eller situationen vi befinner oss i. 

Till exempel. Du ingår i en arbetsgrupp där du tycker att en person inte lägger lika mycket tid som du. Det irriterar dig. Kanske är engagemang din grundläggande värdering och utan att fundera på det så har du översatt engagemang till tid. Du mäter det i tid. Och utifrån det så antar du också att din kollega inte är engagerad. 

Kanske är det så, kanske är det bara att ni har annan uppfattning om vad engagemang innebär. Här kan ni så klart börja prata om vad engagemang innebär. Stämma av. Men, nu handlar det om vad du kan lära dig av det. 

Gör det du tycker att den andra gör. Lägg mindre tid på det. Du kommer att upptäcka saker. Vad vet jag inte. Kanske att du tagit över projektet och det känts som “ditt” och andra inte tyckt det varit lönt att engagera sig. Kanske blir det roligare för dig och du ser inte längre andras tid som en faktor utan känner mer efter vad som gör dig glad av hur du är. 

Tänk också om projektet totalt tjänar på det – när du lägger mindre tid så kanske andra kliver fram. Och gör dom inte det – vad kan lärandet i det vara? 

Känner du igen detta? 

Vad tänker du kring det?